Elämäntaito 2020 työkalut käytössä

Kuopion peruskoulut osallistuvat Elämäntaito 2020 -hankkeen pilottiprojektiin. Lähtötason tutkimus toteutettiin koulussamme tammi-helmikuussa 2014. Keväällä 2015, maaliskuussa toteutetaan pilotin arviointi.

Koulun terveyskirjasto -palvelun tietokannat sekä palvelun sisällä olevat Elämäntaitopeli ja Kelaa tätä -opetusvideot ovat opettajien ja vanhempien käytettävissä tämän allaolevan linkin kautta.

http://www.koulunterveyskirjasto.fi/kouluterveyskirjasto/tk.koti

Elämäntaito 2020 hanke pyrkii tuomaan uusia vuorovaikutteisia oppimisympäristöjä lasten ja nuorten elämänhallintataitojen opetukseen ja omaksumiseen.

Kuopion, Espoon, Kouvolan, Mikkelin Jyväskylän ja Tampereen peruskoulut ja kodit ovat saaneet kevätlukukauden 2015 loppuun asti monipuolisen Koulun terveyskirjasto -palvelun, Elämäntaitopelin ja Kelaa tätä - opetusvideot. Koulun terveyskirjasto -palvelu tarjoaa monipuolista sisältöä terveystottumuksista ja elämänhallinnasta.

Palvelu on suunnattu opettajien, vanhempien ja oppilaiden apuvälineeksi oppitunneilla ja kotona.Elämäntaito 2020 –hankkeen kehityksestä ja koordinoinnista vastaa Suomalaisen Lääkäriseuran Kustannus Oy Duodecim.