Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Käyttäytyminen arvioidaan numerolla perusopetuksen 5-9 luokilla